Ψηφιακή Εκτύπωση vs Offset

Οι διαστάσεις των χαρτιών στις Γραφικές Τέχνες

Αντιγραφή ή εκτύπωση ?